Diensten

Reiniging

Rioolreiniging is één van de belangrijke factoren in het onderhoud van rioleringsstelsels. Door het grondig reinigen van rioleringsobjecten, (zoals straatkolken, rioolputten en leidingen) wordt de doorstroming en dus het functioneren bevorderd. Daarnaast is rioolreiniging een vereiste voor andere rioleringswerkzaamheden zoals reparatie, renovatie en inspectie. De voertuigen waarmee de reinigingswerkzaamheden worden uitgevoerd beschikken over moderne technologie zodat de opdracht kosten effectief en milieuvriendelijk kan worden volbracht. Stille hogedruk en vacuümpompen om de geluidshinder voor de omgeving tot een minimum te beperken en zuinige, schone vrachtauto’s die met een zeer lage emissiewaarde bijdragen aan een schoner milieu.

INSPECTIE

De laatste tijd is de technologie wat betreft rioolinspectie behoorlijk gevorderd. Tolhuis Rioolinspecties heeft deze technologie in huis. Schuifcamera’s voor de allerkleinste diameters, stationaire camera’s voor het globaal in beeld brengen van rioleringsobjecten en visueel roterende camera’s voor visuele inspectie van hoofdriolen. Het inspecteren van rioleringsobjecten betekent ook “inventariseren”. De behaalde resultaten van een inspectieopdracht zijn voor een beherende instantie van cruciaal belang. Tijdens het inspecteren kan vastgesteld worden dat de aangeleverde gegevens niet corresponderen met de werkelijkheid. In dat geval heeft Tolhuis Rioolinspecties de beschikking over geavanceerde software om deze aangeleverde rioolobjectgegevens te reviseren.

INMETEN

Met behulp van een speciaal meetinstrument kan Tolhuis Rioolinspecties de coördinaten vastleggen van infrastructuurobjecten. (dus ook van straatkolken, rioolputten enz). Dit type meetinstrument meet de x,y en z coördinaten. Wij hebben dus de mogelijkheid om de diepte en afschot van het rioleringsstelsel zeer nauwkeurig te meten. De gegevens die met behulp van dit type meetinstrument gewonnen worden, kunnen worden verwerkt tot een digitale tekening in elk gewenst bestandsformaat.

RAPPORTEREN

De behaalde inspectieresultaten worden zorgvuldig gecontroleerd en uitgewerkt tot een volledige en overzichtelijke rapportage. Het team voor het analyseren van de inspectieresultaten beschikt over speciale software waarmee de rioolinspectiedata “gescand” wordt om zo een foutloze rapportage bij de beherende instantie in te dienen. 

ADVIES

Naast reinigen en inspecteren verzorgd Tolhuis Rioolinspecties ook de toestandsbeoordeling van rioleringsobjecten conform NEN3398-2004 normering. Bij het opstellen van maatregelen wordt een adviesindicatie gegeven. Het eindresultaat is een uitgebreid maatregelpakket (riooladvies). Dit wordt op verzoek uitgevoerd door een NEN3398 gecertificeerd expert binnen onze organisatie.

FREZEN

Nieuw bij Tolhuis Rioolinspecties. Zeer geavanceerde freestechniek waarmee we in staat zijn om allerlei obstakels, wortelingroei en aangehechte afzettingen ongecompliceerd uit het riool te verwijderen. Maar ook het uitboren van aansluitingen na renovatie is voor onze vakkundige professionals geen probleem.