CO2 Prestatieladder

Tolhuis Rioolinspecties heeft bij de uitvoering van haar activiteiten altijd haar zorg om mens en milieu hoog in het vaandel staan. Dit uit zich in o.a. de behaalde certificeringen, de opleiding van medewerkers en de ter beschikking gestelde middelen. Sinds 2018 monitort Tolhuis Rioolinspecties haar CO2-footprint. Hierbij wordt een plan van aanpak gevolgd om reductie van de CO2 uitstoot te realiseren. De norm die hierbij gevolgd wordt is de CO2 Prestatieladder. De CO2-Prestatieladder is hét duurzaamheidsinstrument van Nederland dat bedrijven en overheden helpt bij het reduceren van CO2 en kosten. Binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De Ladder wordt als CO2-managementsysteem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Het is een instrument om bedrijven te stimuleren tot CO2-bewust handelen in de eigen bedrijfsvoering en bij de uitvoering van projecten. Het gaat daarbij met name om energiebesparing, efficiënt gebruik maken van materialen en het gebruik van duurzame energie. Kortom je werk uitvoeren met een zo klein mogelijke milieubelasting / CO2-uitstoot.

Tolhuis Rioolinspecties heeft haar CO2-managementsysteem gecertificeerd volgens de CO2-prestatieladder.
De volgende 4 invalshoeken zijn hiervoor uitgewerkt:

A). Inzicht in de eigen CO2 emissies

De eigen CO2-emmissie zijn inzichtelijk gemaakt door de CO2-footprint vast te stellen (referentiejaar 2022). De CO2 footprint en voortgang van de prestaties zal 2x per jaar worden gepubliceerd op deze pagina.

B). Reductie, kwantitatief

Tolhuis Rioolinspecties wil tot 2026 met als referentiejaar 2022 elk jaar 5% minder CO2 uitstoot realiseren

C). Transparantie en communicatie

Tolhuis Rioolinspecties is een transparant bedrijf en hecht daarbij grote waarde aan open communicatie. De ontwikkelingen welke een relevante invloed hebben op belangrijke milieuaspecten, waaronder de CO2-uitstoot, worden gecommuniceerd.

D). Initiatief, sectorinitiatief

Tolhuis Rioolinspecties neemt actief deel aan initiatieven met als doel de uiteindelijke reductie van CO2-uitstoot.

Voortgang CO2 prestatie:

Hier onder presenteert Tolhuis Rioolinspecties steeds 2 keer per jaar haar voortgang ten aanzien van haar CO2-prestaties:

Publicatie 1-2020
CO2-footprint 2018: 140,8 TON – Om de doelstelling van 5% reductie voor 2020 te bereiken is een actieplan opgesteld.

Publicatie 8-2020
CO2-footprint 2019: 132,7 TON Bereikte reductie: 6%

Publicatie 1-2021
2020 Carbon Footprint Report
EMAP Energiemanagement Tolhuis Rioolinspecties B.V. 2021-2022

Publicatie 6-2021
1/2-Jaarlijkse voortgangsrapportage CO2 

Publicatie 1-2022
2021 Carbon Footprint Report
EMAP Energiemanagement Tolhuis Rioolinspecties B.V. 2022-2023

Publicatie 7-2022
1/2-jaarlijkse voortgangsrapportage CO2

Publicatie 3-2023
2022 Carbon Footprint Report
EMAP Energiemanagement Tolhuis Rioolinspecties B.V. 2023-2024

Publicatie 7-2023
1/2-jaarlijkse voortgangsrapportage CO2


Tolhuis Rioolinspecties B.V. is door de Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO) als certificaathouder opgenomen op haar website.
Klik op onderstaand logo om de registratie van Tolhuis Rioolinspecties B.V. bij SKAO weer te geven: